laptop computer on glass-top table

KOMENTARZ HIPOTEZY

Skomentujmy tą hipotezę. Zgodnie z nią wyróżnić się dają trzy obszary stosunków władza – społeczeństwo obywatelskie.W pierwszym, centralnym czy też standardowym, globalny proces społeczny jest wynikiem złożenia zależności jednostkowych podpadają­cych pod nie-Ewangeliczny model człowieka. Mamy tam tedy zarówno pasmo indyferencji, jak i obszar pokoju społecznego, i dalej pasmo rewolucji (pierwszego rodzaju), a wreszcie obszar deklasacji przechodzą­cy po przekroczeniu pewnej wartości alienacji obywatelskiej (zwanej progiem zniewolenia) w obszar zniewolenia. W paśmie indyferencji wartości alienacji obywatelskiej i alienacji socjalnej są bliskie zeru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *