REWOLUCJA OBYWATELSKA

Żałóżmy tedy, że nastąpiła rewolucja obywatelska i że rewolucja ta skończyła się zwycięstwem mas, to znaczy obalona została dotychczasowa władza i zastąpiona władzą rewolucyjną. Poziom alienacji obywatelskiej spada do zera, tryumf rewolucji pociąga kształtowanie się na szeroką skalę postaw braterstwa i solidarności międzyludzkiej. Zwycięska rewolucja doprowadza do tego, iż społeczeństwo wchodzi w pierwsze pasmo solidaryzmu. Nie obywa się to wszakże bez kosztów, a te^ zaczynają z biegiem czasu rosnąć. Oto pewni ludzie – ci charakteryzujący się stosunkowo niskim progiem zbieszenia – nie wytrzymują gwałtownego przejścia od niewoli do wolności i popadają w stan zbieszenia likwidując już nie tylko więzy zależności od władzy, ale i więzi łączące ich z; innymi ludźmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *