turned on monitoring screen

MISTYCZNY WYMIAR

Chociaż pełny, mistyczny wymiar tamtego dążenia dawany jest tylko niekiedy i bardzo nielicznym, dążenie to – zazwyczaj nić uświadomiane, lecz głęboko człowiekowi właściwe – wydaje się warunkiem każdego świadomego działania Jest tym, co osadza mnie w życiu – niezbędnym czynnikiem określającym jakość mego bytowania w świecie. Wybór między miłością własną, miłością do rodziny, do ojczyzny, do każdego z ludzi – wciąż pozostaje wyborem, lecz wybieram teraz swobodniej i pewniej. W wyborach pomaga mi tamten obszar niepojęty. On (ale nigdy me dowiem się, jak obszerny) relatywizuje uczuciowo obszary dotych­czas poznane i odsuwa je w moich uczuciach na plan dalszy; tak usuwa dotychczasowe opory, pamiętane wybory cudze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *