person using laptop

WSZYSTKIE PRZYNALEŻNOŚCI

Wszystkie te przynależności pociągają za sobą pełnienie ról społecznych, które niejednokrotnie wzajemnie sprzeczne, uniemożliwiają pełne realizowanie jednoczesnego i zupełnego bycia we wszystkich ze światów. Fakt tej niemożności znajduje zresztą odzwierciedlenie w dwóch wielkich ideologiach określanych mianem indywidualizmu i kolektywiz­mu werbalizowanych w ramach różnych systemów teoretycznych i wcielanych w życie na przestrzeni całej historii ludzkości z rożnymi, często znacznie odbiegającymi od pierwotnie zakładanych, skutkami. Ideologie odgrywają ważną rolę w kwestii społecznego postrzegania i realizacji podmiotowości. I jest to, jak się wydaje, problem centralny dla funkcjonowania społeczeństwa. Zanim jednak przejdziemy do bliższego rozważenia tej kwestii, przedstawmy ogólne założenia teoretyczne wyznaczające ramy dalszych rozważań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *