woman in white crew neck t-shirt sitting by the table with macbook

DOCIERAJĄCE WYMOGI

Wymogi, które dociera­ją do mnie stamtąd (ale nigdy nie dowiem się, czy naprawdę – i jaką technicznie drogą), w pewnej mierze „unieważniają” te natrętne roszczenia rozpoznanych przeze mnie istnień, wciąż obecne w otaczającym mnie świecie, które słyszę nazbyt wyraźnie. Tylko dlatego umiem zapanować nad ich natarczywością; dlatego mogę między nimi wybierać.Jak się wydaje, właśnie ten niepojęty obszar zapewnia horyzontom postrzeganych przeze mnie istnień ową niezbędną przenikalnoić (w dawnych czasach nazwano by ją bogobojnością), która jest podstawo­wym warunkiem wartościowania. Przecież szowinizm nacjonalisty polegał na nieprzenikliwości horyzontu narodowego, szowinizm rodzin­ny – na nieprzenikliwości horyznotu rodziny, samolubny egocentryzm płaza – na nieprzenikliwości osobniczego horyzontu, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *