Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

INDYWIDUALNY URZĘDNIK

W sytuacji, gdy klasa właścicieli jest jednocześnie klasą dominującą w społeczeństwie, racjonalność społeczeństwa jako całości równoznacz­na jest z racjonalnością klasy właścicieli. W innych typach społeczeństw, w których klasą panującą jest inna grupa, racjonalność społeczna wyznaczona jest przez interes innego typu. Przykładowo: w społeczeń­stwach socjalistycznych działalność ekonomiczna podporządkowana jest praktyce politycznej wyznaczającej racjonalność systemową. W sferze politycznej bowiem występują analogiczne formalnie mechanizmy Indywidualny urzędnik – „biurokrata” kieruje się w swym działaniu celami wyznaczonymi przez funkcjonowanie administracji publicznej. Działalność ta najlepiej scharakteryzowana została w Weberowskiej koncepcji biurokracji, która jest racjonalnym ciałem usprawniającym życie społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *