man drawing on dry-erase board

AKCEPTOWANIE

Pojęcie akceptowania odnośnego systemu przekonań posiada moc predyktywną dzięki temu, że akceptację tę przypisać można hipotetycznie pewnej klasie ludzi [podkr. – P.B.] (…) hipoteza tego rodzaju może być empirycznie sprawdzana na licznych i różnych przypadkach szczególnych”. Nie różnicuje się więc zarówno typów racjonalności, tego, że działanie określonego rodzaju zmierzać może do realizacji innych wartości w przypadku jednostkowym a do innych w przypadku jednostki rozpatrywanej jako członka grupy. Nie uwzględnia się także faktu, iż zarówno wiedza (systemy poznawcze), jak i wartości podlegają procesowi operacjonalizacji zanim staną się konkretnymi regulatorami zachowań.Badacze zajmujący się strukturami poznawczymi [np. Abelson, Schank 1977; Trzebiński 1985; Wojciszke 1986] wskazują, iż działanie człowieka poprzedzone jest uczynnianiem schematów poznawczych różnych rzędów, o różnym stopniu ogólności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *