man in blue shirt using computer

TYPY ROZBUDOWY WŁADZY

Pierwszy typ wzrostu przekształcić się przy tym musi w drugi: im bardziej krąg władzy Zx opanowywany jest przez ZM, tym bardziej rekompensuje to sobie opanowywaniem kręgu niższego Zl+1, co w końcu doprowadza do wchłaniania, dobrowolnego czy nie, przez stożek zniewolenia obywateli dotąd niezależnych, czyli do zmniejszania sfery społeczeństwa obywatel­skiego. Intensywny rozrost’ władzy doprowadza więc do rozrostu ekstensywnego. Ogólną tendencją władzy jest zatem dążenie do likwidacji społeczeństwa obywatelskiego. Zazwyczaj oba te typy rozbudowy władzy idą ze sobą w parze. Obejmuje je ogólne pojęcie rozszerzania sfery regulacji władczej – tak bowiem rozbudowa intensywna, jak i ekstensywna daje się wyrazić jako wzrost liczby działań podejmowanych dla realizacji preferencji rządzących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *