two men sitting at a table working on laptops

PODSTAWOWA TENDENCJA WŁADZY

Mechanizm konkurencji, który usuwa z władzy ludzi zainteresowanych czym innym niż rozbudową swych wpływów powoduje wzrost sfery regulacji władczej. Wzrost ten może być intensywny – ludzie już należący do stożka zniewolenia, a więc poddani respektujący pewne preferencje tych, co należą do wyższych kręgów władzy, zaczynają respektować dalsze ich preferencje; w tego rodzaju sytuacji maleje zatem autonomia jednostek już opanowanych, w tym także samych uczestników władzy. Wzrost sfery regulacji władczej może też mieć charakter ekstensywny – coraz więcej członków społeczeństwa obywatelskiego, a więc ludzi dotąd niezależnych od kogokolwiek z rzą­dzących (w sensie: nie zniewolonych dotąd przez kogoś z władzy), zostaje zniewolonych, a więc objętych przez kręgi zniewolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *