Man Using Laptop

STOSUNKI LOGICZNE

Stosunki logiczne pomiędzy pojęciami klasy władców i klasy obywatelskiej z jednej strony oraz władzy i społeczeństwa obywatelskie­go z drugiej przedstawiają się następująco:(w) żaden władca nie jest obywatelem;(ww) klasa władców (dysponentów środków przymusu) jest częścią władzy – stanowi ona krąg pierwszy władzy; pozostałe kręgi władży składają się z obywateli;(ww) kto należy do władzy nie należy do społeczeństwa obywatelskie­go; społeczeństwo obywatelskie, a więc ci, którzy nie są jeszcze zniewoleni przez nikogo z rządzących, są częścią klasy obywatelskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *