white and blue printer paper

PODEJMOWANIE DECYZJI

Sytuację, w której H podejmuje decyzje kierując się poczuciem słuszności nie własnym, lecz osoby A, w której tedy li realizu je w swym postępowaniu preferencje osoby A, nazwijmy sytuacją zniewolenia. Otóż pierwsze ograniczenie Ewangelicznego modelu człowieka polega na tym, iż na skrajną wrogość ze strony partnera interakcji odpowiadamy nie wrogością lecz właśnie życzliwością, że skłonni jesteśmy realizować w praktyce jego – nie własne – miary słuszności, że wchodzimy wtedy, inaczej mówiąc, w obszar zniewolenia.Rzecz oczywista, dla różnych ludzi obszar buntu czy próg zniewolenia znajdować się mogą w różnych miejscach charakterystycz­nego dla nich szeregu zła. Jedni buntują się z byle powodu, inni dopiero w obliczu poważnego zagrożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *