MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table

KONTEKST TEORETYCZNY

Natomiast spełnienie lub niespełnienie kryterium Standardu Społecznego można by – stosując ten sam kontekst teoretyczny – potraktować jako analogię realizacji kryteriów Superego, a więc zasady dobra i zła. Można by więc zakładać równoznaczność kryteriów społecznych ewaluacji i kryteriów moralnych. Oznaczałoby to też, że nasuwająca się łatwo na myśl możliwość sytuowania Standardów Społecznych jako standardów o wyższym poziomie rozwojowym niż Standardy Hedoniczne nie jest zgodne z Freuda architekturą osobowości, w której Superego jest zwieńczeniem budowli. Bliższe jest raczej rozwojowo fazie identyfikacyjnej potrzeby rozwoju sensu życia [Obuchowski 1983, ss. 241-247].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *