turned on monitoring screen

JEDNOSTRONNOŚĆ DOŚWIADCZEŃ

Ubóstwo, a więc i jednostronność doświadczeń, jak i ich złożoność może neutralizować ich funkcję lub też zubożać. Na * przykład, gdy stymulacja seksualna jest również warunkowym sygnałem lęku, jej działanie może zostać całkowicie zneutralizowane lub też przekształcone w standard ewaluacyjny awersji. Nadmiar stymulacji lękowej może w wyniku generalizacji doprowadzić do eliminacji standardu radości itp. Świat hedoniczny jednostki ulega wówczas zubożeniu lub staje się nieadekwatny. Jednostka ludzka, u której wskutek takiego a nie innego wychowania dominują Wartości Hedoniczne jest poza wolnością i godnością. Jest też jednostka taka łatwa jo manipulowania za pomocą czynników nagrody i kary. Jest ona w pewnym sensie skrajnie egoistyczna, a jej dążenia i związana z nimi antycypacja wydarzeń nie wychodzą poza doraźne wzmocnienia. W języku psychoanalizy możemy powiedzieć, że kieruje nią zasada przyjemości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *