Macbook Pro on Brown Wooden Table

KRYTERIUM TOWAROWE

Kryterium towarowe polega na przydzieleniu każdemu przed­siębiorstwu handlu zagranicznego pewnych grup towarowych bez względu na to, kto jest dostawcą poszczególnych towarów, a kto ich odbiorcą. Zalety zastosowania tego kryterium podziału kompetencji między poszczególne jednostki organizacyjne kryją się w wadach kryteriów wymienionych wyżej. Jego zostosowa- nie umożliwia więc najlepsze wykorzystanie fachowców — techników i towaroznawców oraz pozwala ustrzec się.przed, konkurowaniem ze sobą poszczególnych przedsiębiorstw handlu zagranicznego na rynkach obcych. Wadą jego zastosowania jest z jednej strony konieczność kontaktowania się z wieloma przed­siębiorstwami, wytwarzającymi na eksport, często podległymi różnym zjednoczeniom branżowym (zaleta kryterium branżo­wego) oraz konieczność kontaktowania się z wieloma rynkami obcymi (zaleta kryterium geograficznego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *