person holding pencil near laptop computer

IDEOLOGICZNOŚĆ

Przez ideologiczność rozumiem przy tym, zgodnie z podanym wyżej określeniem, taką organizację świadomości, w której poszczególne elementy świadomości podporządkowane są interesom określonego typu. Jest przy tym kategoria podmiotowości zmienna historycznie w zależności od tego, jaki „poziom” świadomości przyjmowany jest przez „ideologów” za podstawowy. Postulat realizacji podmiotowości odwoły­wać się może bowiem do wartości indywidualnych, wartości grup zdominowanych, czy też wartości ogólnospołecznych. Te ostatnie są najczęściej wskazywane ze względu na swoją ogólność, kryjąc niejedno­krotnie treści podporządkowane interesom innego typu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *