Person in Beige Long Sleeve Shirt Using Macbook Pro

MARŻA DETALICZNA

Uwzględniają to w swoich decyzjach cenowych wszyscy konkurenci. Uczyni to więc także eksporter wchodzący na rynek.Na niektóre towary (przede wszystkim artykuły trwałej kon­sumpcji o wysokiej cenie jednostkowej oraz niektóre artykuły bieżącej konsumpcji sprzedawane w opakowaniu) ceny osta­tecznie (dla konsumenta) ustalanej przez producenta lub ekspor­tera nie różnicuje się w zależności od miejsca lub punktu sprze­daży. Podaje się ją, wtedy na opakowaniu i/lub ogłasza przy pomocy różnych środków reklamowych. Marża detaliczna wyrażająca się w postaci różnicy między ceną detaliczną ustalaną przez eksportera a ceną hurtową (pół- hurtową) będzie ulegała pewnemu zróżnicowaniu nie tylko ze względu na rodzaj (renomę) i miejsce, w którym znajduje się punkt detalicznej sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *