Crop unrecognizable coworkers in formal wear standing at table with laptop and documents while greeting each other before meeting

ZE WZGLĘDU NA CZYNNIKI

Ze względu na czynniki, które>mają wpływ na wysokość ceny eksportowej, charakterystyczne dla ‘ sprzedaży przetargowej jest przede wszystkim to, że sprzedaje się na z góry określonych zasadach jednorazowo stosunkowo dużą ilość towaru (szereg pojedyn­czych maszyn lub jedno bardzo duże urządzenie). Sprzedaż przetargową można więc uważać w pewnym stopniu za sprzedaż o  charakterze hurtowym. W związku z tym cena przetargowa może być niższa niż w przypadku, gdy sprzedaż dokonywana jest w ramach normalnych dostaw pojedynczych maszyn; Może bowiem’uwzględniać rodzaj hurtowego rabatu w’.wysokości 15—2O. Z drugiej strony dostawy takie wymagają często pro­wadzenia dodatkowych’badań (zwłaszcza gdy na warunkach przetargowych sprzedawany jest’kompletny obiekt).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *