white and blue printer paper

WYSOKOŚĆ PROWIZJI AGENCYJNEJ

Wysokość prowizji agencyjnej zależy, również od tego, czy i w jakim zakresie agent wykonuje dodatkowe usługi lub jakie ponosi świadczenia na rzecz swego zleceniodawcy. O, jednym rodzaju takich usług (reklama)’mówiliśmy:wyżej. Oprócz wy­datków na reklamę agent, może .zobowiązać się do prowadzenia składu konsygnacyjnego.części  zamiennych,’ jeżeli/zajmuje się obsługą ;obrotu. maszynami; urządzeniami; lub towarami kon­sumpcji trwałej. Może on ‘również ‘ prowadzić  salon wystawowy. Koszty wynikające z prowadzenia salonu będą wtedy wliczane do wydatków reklamowych ponoszonych przez agenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *