person using smartphone and laptop at the same time

DRUGI PROBLEM PŁASZCZYZNY

Drugi problem płaszczyzny Wartości Społecznych wiąże się z tym, że jak wspomniano, przyjęliśmy, iż rzeczywistość jest tu ujmowana za pomocą kodów polikonkretnych. Właściwy produktom tych kodów jest brak możliwości sprzeczności logicznej [Obuchowski 1986 a, ss. 276-295]. Formując Obraz ujmujący doświadczenie konkretno-sytuacyjne, układy stereotypów konkretno-sytuacyjnych tworzą się w różnych okresach życia człowieka i w różnym obszarach jego funkcjonowania. Nie działa w mózgu podczas ich istnienia mechanizm wyrównywania, „gleichschaltowania” sensów gdyż sensów one nie mają. One są same w sobie. Dopiero w toku aktualizacji potencjalne sprzeczności ujawniają się i dochodzi wówczas do uruchomiania mechanizmu opisanego w Psychologii dążeń ludzkich jako mechanizm wyrównywania postaw [Ibidem, ss. 150-161].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *