woman in white crew neck t-shirt sitting by the table with macbook

METODA EKSPERYMENTALNA

Do najczęściej sto­sowanych należą metody: eksperymentalna, ankietowa i kore­lacyjna. Dużym ułatwieniem dla stosowa­nia jej jest posiadanie własnych punktów sprzedaży detalicznej. Nie jest to jednak możliwe, jeżeli eksporter nie wywoził.do tego czasu innego towaru, gdy więc nie ma odpowiednich kontaktów z danym rynkiem. W związku z tym konieczne staje się nawią­zanie kontaktu z grupą punktów detalicznej sprzedaży (celowe jest w tym przypadku korzystanie z pomocy agenta działającego na danym rynku) w różnych miejscach danego kraju, jeżeli eksporter zamierza sprzedawać ten towar na skalę krajową dostarczenie do nich niewielkich partii towaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *