Crop unrecognizable coworkers in formal wear standing at table with laptop and documents while greeting each other before meeting

PROBLEM OCENY POZNAWCZEJ

Ewange­liczny model człowieka ujawnił, że postawa człowieka wobec innych ludzi zależy decydująco od ich postawy wobec niego, że tedy natura człowieka jest w ludziach. Ta zasadnicza prawda, jaką przynosi Ewangeliczny model człowieka jest więc związana z wykryciem rzeczywistej, jak można przypuszczać, istotnościowej hierarchizacji zmiennych – jako czynniki główne dla postawy jednostki wobec ludzi wysuwa on, o ile proponowana rekonstrukcja jest trafna, postawy innych jednostek względem niej samej.Pierwsze ograniczenie Ewangelicznego modelu człowieka: obszar zniewo­lenia. Tym niemniej zależność, jaką Ewangeliczny model człowieka znajduje między postawą ludzi wobec jednostki a postawą jednostki wobec ludzi zdaje się być nieadekwatna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *