Man Using Laptop

WYSOKOŚĆ MARŻY HURTOWEJ

Na wysokość marży hurtowej mają jednak wpływ nie tyle konkurencja pozioma, a więc konkurencja między samymi hur­townikami, ile powstanie i zwiększanie się konkurencji piono­wej, a więc konkurencji między poszczególnymi pośrednimi   ogniwami w jednym łańcuchu dystrybucji. Problem ten wiąże się z kolejnym niejako etapem uaktywniania się eksportera ńa rynku obcym. Dotychczas przyjmowaliśmy, że eksporter to­waru konsumpcyjnego korzysta przy sprzedaży towaru na  rynku obcym wyłącznie z pośrednictwa hurtownika. Jeżeli jednak oznakowuje on towar własną marką handlową oraz jest w stanie opakować go w taki sposób, że zachowane zostaną wszystkie podstawowe wymagania stawiane takiemu towarowi (jeżeli jest on sprzedawany w opakowaniu), to eksporter może w pewnych przypadkach nie korzystać z pośrednictwa hurtow­nika na rynku kraju importującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *