Man and Woman Near Table

AKTYWNE DZIAŁANIE HURTOWNIKA

Aktywne dzia­łanie hurtownika-importera polega natomiast na przejawia­niu właściwej dbałości o rynek, która nabiera tym większego znaczenia, im bardziej wzrasta w krajach kapitalistycznych kon­kurencja między pośrednimi ogniwami sprzedaży. W warun­kach rynku sprzedawcy hurtownik nie musi przejawiać więk­szej aktywności. Wystarczy mu jedynie rozpowszechnienie informacji o tym, że posiada dany towar. Istnienie rynku na­bywcy zmusza hurtownika do prowadzenia aktywnej działal­ności: przejawiającej się nie tylko w wyszukiwaniu nabyw­ców, ale również konkurowaniu z innymi hurtownikami — po­przez oferowanie podatkowych usług, kredytowanie dostaw itp. — oraz w zmniejszaniu wysokości marży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *