white and blue printer paper

ZBIERANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Zbieranie i przekazywanie przez agenta różnego rodzaju in­formacji: rynkowych ma na-celu; umożliwienie ‘zleceniodawcy dokonania odpowiednich zmian przystosowawczych o charakte- rże-marketingowym na; danym-rynkuw celu:utrzymania lub zwiększenia, efektywności, działania na tym rynku. Dó najbardziejIpożądanych należą.informacje*dotyczące wysokości cen. towarów konkurencyjnych i żmian’cenowych będących przeja­wem sytuacji.koniunkturalnej na rynku,’ zmian’przepisów im­portowych, zmian stawek; celnych, zmian w wymaganiach’ na­bywców odnośnie do towaru zleceniodawcy lub innych podob- nyclr towarów,’ zmian w dziedzinie produkcji podobnych -towarów’na’ rynku okraju: importującego«itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *