Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

PROWIZJA AGENCYJNA

Prowizja agencyjna należy do najbardziej istotnych i równo- , cześnie najbardziej skomplikowanych spraw ustalanych w umo­wie z agentem. Wysokość prowizji agencyjnej zależy od sze­regu czynników.  Przesłanki odnośnie do niektórych z tych czynników znajdujemy wyżej.’Tak więc prowizja będzie wyż­sza, gdy towar sprzedawany jest każdorazowo innemu nabyw­cy, w odniesieniu do maszyn i innego sprzętu-przemysłowego może sięgać nawet 15*Vo wartości towaru fob, a w odniesieniu do’ towarów masowych:może być nawet niższa niż-1%> wartości towaru .Niezależnie od rodzaju sprzedawanego towaru na wysokość jednostkową prowizji wpływa w,pewnym sensie stopień trud­ności kontaktowania się. z * klientami. Wpływa to bowiem na możliwość skontaktowania się z; mniejszą , lub większą’liczbą potencjalnych ;lub stałych nabywców towaru zleceniodawcy, a więc zarówno na efektywność, jak i koszt jednego kontaktu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *