Photo of Woman Writing on Tablet Computer While Using Laptop

PODJĘTE DECYZJE

Jeżeli bowiem nie uważa się jej za przodownika ceno­wego, żaden z pozostałych głównych konkurentów nie pójdzie w jej ślady, z reguły więc firma ta nie osiągnie zamierzonych korzyści. Jeżeli natomiast wszyscy konkurenci dostosują swoje ceny do ceny przedsiębiorstwa, które pierwsze dokonało zmiany, korzyści (lub straty w warunkach depresji itp.) stają się udzia­łem wszystkich partnerów. Powzięcie przez eksportera decyzji o    włączeniu się na danym rynku do grupy sprzedawców dzia­łających przeważnie na skalę lokalną i zaliczających się do tzw. tanich marek może wynikać bądź z konieczności, bądź ze świa- domego wyboru. Konieczne jest to wtedy, gdy eksporter ocenia, że jego towar jest wyraźnie gorszy od standardu reprezento­wanego przez towar wielkich konkurentów na danym rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *