person holding pencil near laptop computer

NIESPOTYKANE PRZYPADKI

Faktycznie są to przypadki raczej nie spotykane, gdyż przedsiębiorstwa spółdzielcze’ nie ograniczają sprzedaży wy­łącznie do swoich członków.. W związku z tym na rynku we-‘ wnętrznym eksportera nie występuje pośrednie ogniwo sprze­daży w postaci odrębnego przedsiębiorstwa handlu zagranicz­nego, natomiast za granicą mamy do czynienia z’kanałem C. Inny przypadek takiej sprzedaży reprezentuje kanał B. Przed­siębiorstwo spółdzielcze w kraju eksportującym'(Biuro Handlu Zagranicznego) może sprzedawać bezpośrednio zagranicznym detalistom. Wszystkie inne przedsiębiorstwa w Polsce i niemal wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające na eksport w innych krajach socjalistycznych sprzedają za pośrednictwem eksporte­rów zawodowych i w związku z tym wykorzystują jeden z po­zostałych wariantów dystrybucji .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *