person using laptop

DZIAŁANIE NA RYNKU

W trakcie działania na ryn­ku eksporter nie musi dostosowywać polityki cenowej do po­lityki najbliższego konkurenta. Jest to konieczne jedynie w momencie wchodzenia na rynek; potem działalność w tej dziedzinie zależeć już będzie jedynie od działalności przo­downika cenowego, który ma największe doświadczenie. Sam eksporter nie ma na ogół szans na. to, aby stać się przodowni­kiem cenowym na rynku obcym. Zresztą nie ma to dla niego większego znaczenia; we współczesnych warunkach konkuren­cyjnych w krajach kapitalistycznych firma,’ która pierwsza do­konuje zmiany ceny, nie osiąga dodatkowych korzyści z tego tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *