person in yellow dress shirt using black laptop computer

DZIAŁANIA CEN

W efekcie tego działania cena, jakiej się żąda,i jaką się otrzyj muje od pośrednich ogniw sprzedaży jest znacznie wyższa od. kosztów wytwarzania ponoszonych,przy;produkcji tych:towa­rów. Różnica między kosztami.-produkcji. a wysokością’ceny może być znaczna: mimo wysokich kosztów’ oddziaływania na rynek, w tym głównie reklamy, mających na .celu stwo­rzenie, a następnie podtrzymywanie uznanej: już ; marki. Re­klama jest tu jednym z istotnych czynników utrzymania i roz­szerzenia osiąganego poziomu sprzedaży, stanowiąc również barierę chroniącą przed nową konkurencją.Eksporter jest oczywiście w takiej sytuacji również zmuszony do ponoszenia stosunkowo wysokich kosztów popierania sprze­daży swojego towaru na takim rynku, co może w istotny sposób . wpłynąć na opłacalność (efektywność) eksportu; w pierwszym okresie działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *