person using MacBook Pro

DO WYKORZYSTANIA

Kiedy do korzystania z pośred­nich ogniw sprzedaży nie zmuszają producenta wytwarzającego na eksport sytuacje formalne iub faktyczne wytworzone przez państwo w kraju importującym, może on sam uznać za celowe wykorzystywanie odpowiednich kanałów dystrybucji na tym rynku. Przyczyną tego jest przede wszystkim fakt, że producent nie posiada wystarczającej wiedzy o potencjalnych nabywcach swego towaru na rynku obcym, że ma trudności w bezpośrednim skontaktowaniu się z tnimi oraz w utrzymywaniu bezpośred- ‘ , nich kontaktów z potencjalnymi i aktualnymi klientami, gdyż nie posiada ńa miejscu odpowiednio zorientowanych w miejsco­wych stosunkach, własnych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *