person using smartphone and laptop at the same time

ZESPÓŁ CZYNNOŚCI

Mówiąc inaczej, działaniem prostym jest zespół czynności, którego sensem jest wartość operacyjna realizowana przez jednostkę. Zbiór tak pojmowanych sensów działań wraz z odpowiadającymi im czynnościami stanowi warunek niezbędny realizacji wartości instrumentalnej danego typu. W związku z tym, że wartości instrumentalne zrelatywizowane są społecznie (grupo­wo), przeto w skład działań złożonych wchodzą obiektywne skutki działań prostych podejmowanych przez jednostki. W tym znaczeniu działania złożone zawierają – obok sensu wyznaczonego danym typem wartości instrumentalnych – skutki działań niższych rzędów, w szczegól­ności działań prostych. Ponieważ wskazana relacja określana jest przez skutki, a więc obiektywne stany rzeczy, a nie przez przypisywane im społecznie sensy, działania złożone w powyższym rozumieniu różne są od prostej sumy działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *