monitor screengrab

TOWAR SPRZEDAWANY ANONIMOWO

Jeżeli towar jest sprzedawany anonimowo, jego pozycja na rynku zależy od działalności hurtowników — impor­terów sprzedających go pod własną marką.Jeżeli na rynku obcym sprzedawany jest towar o charakterze konsumpcyjnym, który cechuje w stosunku do innych towarów zaspokajających określone potrzeby ludzkie taki stopień zróżni­cowania faktycznego, że może on być traktowany jako zupełnie nowy na tym rynku, cena eksportowa tego towaru ustalana jest przeważnie na podstawie badań prowadzonych w kraju zakupu. Punktem wyjścia staje się więc tutaj najczęściej, podobnie jak w niektórych przypadkach wyżej przedstawionych, cena deta­liczna, jaką można by osiągnąć w kraju importującym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *