white and blue printer paper

DOBRA MARKA NA RYNKU

Jeżeli więc produkt cieszy się dobrą marką na rynku światowym i jest również znany i uznany na rynku, na którym działa dany agent, sprzedać taki towar, jest o    wiele łatwiej niż towar nieznany, , a więc znacznie mniej wy- siłków wymaga pozyskanie przez agenta ^każdorazowego .na­bywcy. Nie musi on specjalnie namawiać potencjalnego klienta / do , zakupu, łatwiej/jest mu pozyskać dyrektora: przedsiębior- stwa lub jego właściciela,;zwłaszcza gdy firma nabywcy, jest. stosunkowo duża. Niezależnie od;większej łatwości kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, agent reprezentujący produkt znanej:marki ma ponadto możność uzyskiwania zamówień;od bardziej znanych,, dużych firm na; rynku, na którym działa. Firmy te z reguły, należą również do najbardziej solidnych, co ; ma niemałe znaczenie dla warunków płatniczych i innych po­stulowanych przez? pryncypała w kontraktach, zawieranych z klientami wskazanymi.przez agenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *