person using MacBook Pro

DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKA

W rezultacie działalność pośrednika wymaga ciągłego poszuki­wania nowych nabywców na towar zleceniodawcy. Ze względu ’ na trudność dotarcia samego zleceniodawcy lub jego współpra­cowników do. potencjalnych nabywców maszyn i urządzeń wy­korzystanie agenta jako ogniwa pośredniczącego’jest w tej dzie­dzinie obrotu najbardziej celowe.Posyć istotny wpływ na .efekty .działalności .agenta .wywiera marka produktu sprzedawanego przez zleceniodawcę. W odnie­sieniu do niektórych dziśdzin obrotu tworzenie” ter marki jest warunkiem sprzedania towaru w ogóle. Jak ustaliliśmy wyżej,we – wszystkich dziedzinach (z wyjątkiem produktów całkowicie jednorodnych) ułatwia ona znacznie sprzedaż towaru i umożli­wia osiągnięcie wyższych cen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *