woman in white crew neck t-shirt sitting by the table with macbook

METODA ANKIETOWA

Istotne jest przy tym-zachowywanię, podstawo­wych zasad ankietyzacji, a więc niesugerowanie ceny potencjal­nemu nabywcyJ. Dean podaje, że szereg produktów nie zostało wprowadzo­nych do‘produkcji seryjnej ze’ wzglądu ńa to, że tego rodzaju badania wykazały, iż nabywca nie byłby skłonny zapłacić za nie ceny, pokrywającej koszty ich wytwarzania. Podobnie jak w przypadku stosowania metody eksperymentu konieczne jest, po ustaleniu, jaka mogłaby być cena rynkowa towaru oparta na ^ badaniach ankietowych/dalsze jej skorygowanie w celu okre- ślenia, czy i na jaką skalę celowe jest wywożenie tego towaru nadanyrynek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *