black smartphone near person

KANAŁ HANDLU

Tak ma’przy­kład, cytowany już P. D, Converse stwierdza,’ że „kanał handlu jest tworzony przez pośredników, którzy’dokonują przepływu towarów między producentami a konsumentami… zazwyczaj rozumiemy, że kanał jest tworzony’przez tych kupców, którzy władają towarem i tych agentów pośredników, którzy wpły­wają na sprzedaż”. Inny autor określa kanał dystrybucji jako „rurociąg, którym produkt przepływa na swojej drodze do kon­sumenta. Producent wkłada swój produkt do rurociągu albo ka­nału marketinjSwego, a różni .ludzie marketingu’ (cudzysłów — K. B.) przesuwają go do konsumenta na drugim końcu ruro­ciągu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *