person using macbook air on brown wooden table

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE KANAŁY

Najczęściej stosują kanały C i B. Przedsiębiorstwa ma­szynowe posiadające prawo do prowadzenia bezpośredniego eksportu nie korzystają natomiast z pośrednictwa przedsiębior­stwa handlu zagranicznego na rynku wewnętrznym, natomiast z reguły korzystają z pośrednictwa agenta na rynku obcym. Nie wykorzystują więc kanału B i rzadko’ korzystają z kanału A, najczęściej z kanału D (w krajach kapitalistycznych) oraz z ka­nału C. W handlu z krajami socjalistycznymi korzystają wy­łącznie z kanału C.    W zastosowaniu do eksportu towarów konsumpcyjnych schemat kanałów dystrybucji przedstawia się trochę inaczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *