two men sitting at a table working on laptops

Protokół ze Spotkania: Jak Poprawnie Sporządzić Protokół ze Spotkania?

Protokół ze Spotkania: Jak Poprawnie Sporządzić Protokół ze Spotkania?

Jest wiele sytuacji, gdzie sporządzenie protokołu ze spotkania jest niezbędne. Protokół jest ważnym dokumentem, który zawiera informacje o przebiegu spotkania, decyzjach podjętych i ustaleniach dokonanych podczas spotkania. Bez względu na to, czy spotkanie odbywa się w celach biznesowych, zarządzania projektem czy administracyjnych, sporządzenie konkretnej i dobrze skonstruowanej dokumentacji jest kluczowe. W tym artykule przedstawię Ci kilka wskazówek, jak poprawnie sporządzić protokół ze spotkania, aby był on czytelny, zrozumiały i zgodny z wymaganiami.

I. Wskazówki dotyczące przygotowania

Przed rozpoczęciem spotkania, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Oto kilka wskazówek, jak masz to zrobić:

 1. Zbieranie informacji: Przed spotkaniem, skontaktuj się z organizatorem, aby uzyskać informacje na temat agendy spotkania, celu i oczekiwań dotyczących protokołu. Upewnij się, że masz dostęp do niezbędnych dokumentów, takich jak powołania do spotkania czy prezentacje.

 2. Ustalenie szablonu: Warto posiadać gotowy szablon protokołu. Możesz przygotować własny, biorąc pod uwagę swoje preferencje i potrzeby organizacji, lub skorzystać z dostępnych wzorów, które pomogą Ci uniknąć potencjalnych błędów.

 3. Ustalenie roli: Upewnij się, że każda osoba na spotkaniu ma przypisaną rolę. Wprowadzi to dobre rozmieszczenie wśród członków zespołu i pomoże Ci w wypełnianiu swojego zadania jako sekretarza protokołu.

II. Format protokołu

Protokół powinien być skonstruowany w sposób czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Oto kilka wskazówek dotyczących formatu protokołu:

 1. Nagłówek: Na początku protokołu powinien znaleźć się nagłówek z informacjami dotyczącymi spotkania, takimi jak data, miejsce, czas trwania, nazwa spotkania. Dodatkowo, warto uwzględnić listę obecności, aby dokumentować uczestników spotkania.

 2. Struktura: Protokół powinien zawierać sekcje, które łatwo pomogą odbiorcy znaleźć potrzebne informacje. Możesz zastosować sekcje takie jak Krótkie streszczenie, Ustalenia, Decyzje, Przydzielone zadania, Terminy, czy informacje dotyczące kolejnego spotkania.

 3. Chronologia: Protokół powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg spotkania. To znaczy, że decyzje i ustalenia, których dokonano, powinny być przedstawione w kolejności, w jakiej zostały podjęte.

III. Zawartość protokołu

Po przygotowaniu odpowiednio skonstruowanego formatu, czas na wypełnienie go treścią. Protokół powinien zawierać istotne informacje dotyczące spotkania. Oto kilka wskazówek dotyczących tego, co powinno znaleźć się w protokole:

 1. Krótkie streszczenie: Na początku protokołu warto umieścić krótkie streszczenie spotkania, które zawierać będzie ogólny zarys poruszonych tematów i decyzji. To ułatwi odbiorcy szybkie zrozumienie, co było głównymi punktami omawianymi na spotkaniu.

 2. Ustalenia: W tej sekcji protokołu należy dokładnie opisać, jakie ustalenia zostały dokonane podczas spotkania. Warto skupić się na istotnych kwestiach i przedstawić je w sposób jasny i precyzyjny.

 3. Decyzje: Następnie należy przedstawić wszystkie podjęte decyzje, omawiając ich kontekst, motive i skutki. Warto również wskazać, kto jest odpowiedzialny za wykonanie danej decyzji i jakie są terminy.

IV. Zalecenia dotyczące stylu pisania

Każdy protokół powinien być napisany w spójnym i rzeczowym stylu. Oto kilka zaleceń dotyczących stylu pisania protokołu:

 1. Język prosty: Unikaj używania specjalistycznego języka, skomplikowanych skrótów czy abstrakcyjnych pojęć. Stosuj klarowne i zrozumiałe sformułowania, które pomogą odbiorcy bez trudu zrozumieć treść protokołu.

 2. Minimalizowanie opinii: Protokół powinien skupiać się na faktach i rezultatach spotkania, a nie na subiektywnych opiniach czy spekulacjach. Stosuj obiektywne sformułowania.

 3. Uwzględnianie dyskusji: W przypadku, gdy na spotkaniu miały miejsce dyskusje na temat pewnych kwestii, warto uwzględnić najważniejsze argumenty lub wnioski w odpowiednich sekcjach protokołu.

V. Dokładność i skrupulatność

Kiedy piszesz protokół, ważne jest, aby być dokładnym i skrupulatnym. Oto kilka wskazówek, które Ci w tym pomogą:

 1. Notowanie danych statystycznych: Jeśli podczas spotkania odbywały się prezentacje lub prezentowano dane statystyczne, upewnij się, że dobrze notujesz te informacje. Dokładność danych jest kluczowa, aby protokół był wiarygodny i przydatny.

 2. Wysiłek w utrzymaniu porządku: Warto zapanować nad chaosem i utrzymywać porządek podczas sporządzania protokołu. Przydatne jest numerowanie sekcji, wstawianie paragrafów i wyodrębnienie kluczowych informacji poprzez zastosowanie pogrubienia lub wypunktowanej listy.

VI. Korzyści wynikające z protokołu

Sporządzenie protokołu ze spotkania ma wiele korzyści. Oto niektóre z nich, które warto uwzględnić:

 1. Dokumentacja działań i decyzji: Protokół stanowi ważny dokument, który potwierdza i dokumentuje podejmowane działania i podjęte decyzje podczas spotkania.

 2. Przejrzystość informacji: Poprawnie sporządzony protokół zapewnia przejrzystość informacji dla każdego uczestnika spotkania i umożliwia odszukanie istotnych informacji w przypadku potrzeby.

 3. Podstawa dla działań: Protokół może posłużyć jako podstawa do podejmowania działań, takich jak realizacja ustaleń czy monitorowanie postępów projektu.

VII. Dalsze wskazówki i podsumowanie

Na koniec, warto uwzględnić dodatkowe wskazówki i podsumowanie. Oto kilka sugestii:

 1. Dystrybucja protokołu: Protokół powinien zostać dostarczony do wszystkich uczestników spotkania zaraz po jego sporządzeniu. Należy dołączyć go także do dokumentacji spotkania dla celów archiwizacyjnych.

 2. Prowadzenie protokołu w czasie rzeczywistym: Jeśli to możliwe, warto prowadzić protokół w czasie rzeczywistym. Dzięki temu będziesz mógł uniknąć błędów i nieścisłości wynikających z późniejszego odtwarzania dyskusji.

 3. Redakcja protokołu: Przed ostatecznym przesłaniem protokołu do uczestników, zawsze przeprowadź dokładną redakcję, aby wyeliminować ewentualne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne.

Podsumowując, sporządzanie protokołu ze spotkania może być skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i wskazówkami jest to zadanie wykonalne. Pamiętaj, aby zadbać o odpowiednie przygotowanie, zastosować odpowiedni format i zawrzeć w protokole istotne treści. Dbałość o dokładność i skrupulatność jest kluczowa, a korzyści wynikające z protokołu są nieocenione. Miej również na uwadze dalsze wskazówki i dostarczaj protokół uczestnikom w odpowiednim czasie. Biorąc pod uwagę te wskazówki, będziesz w stanie poprawnie sporządzić protokół ze spotkania i przyczynić się do efektywnego zarządzania dokumentacją spotkań w Twojej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *