four people watching on white MacBook on top of glass-top table

INNE PRZEKRACZANIE

Inaczej przekracza metafizyk – …a właściwie wcale nie przekracza, lecz właśnie stąd swą drogę zaczyna, jak poucza o tym przedrostek „meta-”, i stąd wychodząc stara się rekonstruować znany nam i doświadczany, „istnieniowy” porządek rzeczy. Inaczej przekracza współczesny naukowiec – któremu wydaje się, że „istnienio- wego” porządku nie przekracza, jako że nauka już była podobno dawno zrezygnowała jego zdaniem z pomocy filozofii i gwarancyj metafizycz­nych; lecz nie dostrzega, że ta samozadufana nauka, zdana wyłącznie na siebie, wbrew swym nowożytnym złudzeniom wciąż musi wykraczać poza siebie, dokonując wciąż nowych rewizyj własnych podstaw… i celów. Inaczej przekracza człowiek religii – który znajduje Boga, Byt Ostateczny i Najwyższy, Wszechogarniającą Miłość, czyli Jedyne Istnienie Prawdziwe, któremu wszystkie pozostałe istnienia są uczucio­wo, logicznie i filozoficznie podporządkowane… a przeto drogi penetrowane przez innych twórców zlekceważy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *