person using macbook pro on white table

KANAŁY DYSTRYBUCJI NA RYNKACH OBCYCH

Oprócz takich czystych fonii dzia­łalności handlowej stosuje się często formy mieszane. Firma kupująca na własny rachunek może więc wystąpić; jako ko­misant, może kupować również na własny rachunek, agent lub makler może prowadzić równocześnie działalność komisową lub kupować na własny rachunek itp. Wszystkie ogniwa zbytu włą-r czane między producenta a ostatecznego odbiorcę towaru na­zywa się kanałami dystrybucji.Definicje kanałów dystrybucji ustalane przez różnych auto­rów różnią się w pewnym stopniu między , sobą.’Wyraża się to jednak zazwyczaj nie w innym traktowaniu przedmiotu, lecz w stwarzaniu różnych słów dla jego określenia. Istota zagadnie­nia pozostaje w tych definicjach niezmieniona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *