Person in Beige Long Sleeve Shirt Using Macbook Pro

PODOBNY EFEKT

Efekt tego może być taki jak w poprzednim przy­padku. Jeżeli natomiast eksporterzy prowadzą wspólną (uzgod­nioną) politykę sprzedaży lub gdy towarem tym dysponuje w danym kraju jeden eksporter, jak to jest najczęściej w gospo­darce socjalistycznej, mają oni w omawianych okolicznościach pełną szansę na to, aby osiągać wyższe ceny za swój towar niż w okresie przed wprowadzeniem ograniczeń w kraju importują­cym. Ponieważ importerom zależy na zakupie tego towaru eksporter, może poczekać, aż wyczerpią oni tańsze źródła za­kupu i następnie sprzedać drożej. Faktycznie, wystarcza sama wiedza o tym, że poszczególne części ogólnej kwoty są rozdzie­lane między poszczególne państwa, ażeby doprowadzić do wzro­stu cen żądanych przez eksporterów na danym rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *