person using macbook pro on brown wooden table

WPROWADZENIE SYSTEMU

W rezultacie cena: osiągana przez poszczególnych eks­porterów sprzedających do danego kraju nie tylko nie wzrośnie, lecz może nawet ulec pewnemu obniżeniu. Wprowadzenie sy­stemu rozdziału puli importowej na poszczególne kraje ekspor­tujące (zazwyczaj w drodze umownej) może, ale nie musi, umo­żliwić konkretnemu eksporterowi osiąganie dodatkowych ko­rzyści w związku ze wzrostem ceny danego towaru w kraju importującym. Kiedy w kraju eksportującym, któremu, przy­znano pewną kwotę, istnieje poważna nadwyżka tego towaru, a producenci lub eksporterzy zawodowi nie prowadzą wspólnej polityki cenowej, każdy z nich dążąc,do sprzedania posiadanego przez .siebie ‘towaru powoduje. obniżenie się poziomu cehy . eksportowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *