Person in Beige Long Sleeve Shirt Using Macbook Pro

PEWNE UPRAWNIENIA PROWIZYJNE

Pewne, uprawnienia prowizyjne przysługują agentowi, kiedy działa ,-on ;na podstawie zasady wyłączności terytorialnej. Polegają one na tym, że ma on prawo do otrzymywaniaprowizji od żawńrtej.przez zleceniodawcę transakcji eksportowej na rynku; który objęty jest umową agencyjną, nawet jeżeli nie pośredni­czy przy jej zawarciu. Jest to uzasadnione ‘prowadzeniem odpo­wiedniej działalności* agenta na tym terenie. Można-więc. domniemywać, że również transakcja zawarta bez jego pośrednic-’ twa.jest .w pewnym stopniu wynikiem’ dotychczasowej-jego działalności, na danym rynku. Prowizja t otrzymywana – przez agenta jest wtedy zazwyczaj niższa od normalnej prowizji wy­płacanej mu od transakcji zawartych przy jego pośrednictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *