person using macbook pro on white table

OSTATECZNA CENA

Jeżeli więc np. określi on cenę ostateczną maszyny, na 10 000 $:i po takiej cenie gotówkowej sprzedaje maszynę inwestorom, to w przypadku zakupu hurtowego różnica między.ceną.pojedyn- » czej maszyny sprzedawanej ostatecznemu odbiorcy a sprzeda­wanej/hurtownikowi stanowi marżę hurtową. Marża ta wyra­żona zostanie w procentach od ceny pojedynczego egzemplarza sprzedanego na warunkach fob lub cif (najczęściej na .warun­kach-cif). Jest ona wtedy zazwyczaj ściśle określona.: w postaci opustów, których wysokość .uzależnia się od .wielkości zakupu. Jeżeli jednak eksporter nie sprzedaje na danym rynku maszyn bez pośrednictwa hurtownika lub jeżeli sprzedaje te maszyny zarówno – hurtownikowi, jak indywidualnym odbiorcom, ale przy sprzedaży pojedynczych egzemplarzy cena każdego z nich różni się w sposób istotny w zależności od sytuacji negocjacyj­nej eksportera, hurtownik zakupujący takie maszyny na własny rachunek porozumiewa się z eksporterem co do ich ceny, a nie co do. wysokości marży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *