black smartphone near person

DOKONYWANIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Dokonywanie przez eksportera sprzedaży bezpośrednio takim odbiorcom umo­żliwia wyeliminowanie hurtownika-importera. Ponieważ pojedyncze dostawy w tego rodzaju handlu są z re­guły mniejsze niż dostawy dla hurtownika, eksporter zmuszony jest do zawierania większej liczby transakcji. Ponadto, istotne jest takie koordynowanie dostaw,’ ażeby/zachować ciągłość sprzedaży, albo. inaczej mówiąc odpowiednią jej elastyczność. Problem ten nie jest łatwy do rozwiązania, kiedy przedsiębiorstwo eksportujące znajduje się w stosunkowo dużej odległości od rynku sprzedaży; czynnikiem ograniczającym możność przy­stosowania’podaży do popytu na towar eksportera- staje, się wtedy transport.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *