monitor screengrab

ZŁOŻENIE OFERTY

Złożenie oferty przez eksportera socja­listycznego nie przesądza o dokonaniu zakupu w kraju socjali­stycznym. Jeżeli jednak cena zostanie uzgodniona, może ona obowiązywać między tymi partnerami przez dłuższy okres. Może również być stosowana w obrocie podobnymi maszynami przez innych partnerów z innych krajów socjalistycznych. Nie jest ona jednak automatycznie traktowana jako cena stała. Istotnym, podobnie jak w handlu z krajami kapitalistycznymi, czynnikiem w negocjacjach cenowych dotyczących transakcji handlowych w dziedzinie maszyn i urządzeń jest jakość towaru oraz związany z tym czynnik „marki”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *