Man Using Laptop

LICZBA CELÓW

Liczba celów, jakie zamierza osiągnąć eksporter na poszcze­gólnych rynkach jest przy tym różna w’ zależności od rodzaju eksportowanych towarów, oraz od tego, jak daleko „w głąb ryn­ku” eksporter może lub decyduje się wejść ze swoim towarem. Ustaliliśmy wyżej, że ’ producent- wytwarzający na’ eksport nie ma możliwości wyboru, ogniwa dystrybucji na rynku we­wnętrznym. W handlu z poszczególnymi rynkami obcymi; eks­porter zawodowy lub bezpośredni może również nie mieć możli- … wości dokonania takiego wyboru w momencie, kiedy zdecyduje się na sprzedaż swojego towaru lub jego części do konkretnego kraju. Ma to “miejsce wtedy; kiedy na rynku kraju importują- cego firma zajmująca się przywozem danego towaru fposiada wyłączność towarową lub geograficzną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *