three person using laptops

PANOWANIE KLASOWE

Panowanie jest czymś całkiem innym niż kontrola, a więc obciążenie pewnych alternatyw, przed jakimi stoi dana jednostka sankcjami (tzn. stawianie jej w sytuacji przymusowej). Oto panujący nie pozostawia poddanemu możliwości kierowania się własnymi preferencjami – narzuca mu własne. Można byłoby powiedzieć, że panujący zabiera poddanemu jego wolną wolę i wdrukowuje mu własną.Panowanie klasowe. Jest rzeczą oczywistą, że zdolność jednostki do opanowania innych jednostek jest związana ze środkami, jakimi dysponuje. Zależność ta wzrasta zdecydowanie, kiedy rozważamy nie pojedyncze jednostki, lecz grupy społeczne – o ile bywa w kontaktach interpersonalnych, że ktoś zniewala kogoś innego swą „charyzmą”, o          tyle im większe grupy ludzkie bierze się pod uwagę, tym bardziej jest widoczne, iz możliwość ich opanowania zależy przede wszystkim od dyspozycji materialnymi środkami wytwarzania stanów rzeczy zniewala­jących innych (środków panowania nad ludźmi). A ściślej, od wymiaru technologicznego tych środków – od ich efektywności w stwarzaniu ; sytuacji zniewalających, oraz od ich wymiaru społecznego – od stopnia, w jakim dyspozycja nimi jest zmonopolizowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *