Macbook Pro on Brown Wooden Table

PUNKT WIDZENIA POTRZEB

Nakierowane są one w pierwszym rzędzie na ujednolicanie przede wszystkim reguł waloryzacji a więc – przypomnijmy – reguł ustalających rząd wartości przez przyporządkowa­nie danej wartości schematom poznawczym określonego rzędu, oraz norm, a więc relacji przyporządkowujących parom schemat-wartość, działanie danego rodzaju. Z punktu widzenia więc potrzeb funkcjono­wania całego społeczeństwa podstawowymi są reguły waloryzacji i normy. Nie zawsze jednak dają się one, w sytuacji występowania różnych typów świadomości, ujednolicić w skali całego społeczeństwa. Stąd też świadomość społeczna poddawana jest różnego rodzaju zabiegom „manipulacyjnym”, które zmierzają do stwarzania poczucia jednolitości w sytuacji rzeczywistej sprzeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *