person in yellow dress shirt using black laptop computer

OBSZAR STANDARDOWY

Całkiem symetryciznie rzecz przedstawia się po lewej stronie obszaru standardowego. Dla niskich wartości alienacji socjalnej poziom konsen-. susu jest również niski. Niski poziom alienacji socjalnej świadczy bowiem o satysfakcji jednostek z warunków życia zbiorowego; jeśli ta – przeciętnie biorąc – jest niska, to również niewielka jest liczba tych, którym już takie warunki wystarczają do zbieszenia (a więc ludzi o zna­cznie wydłużonym obszarze indywidualnego zbieszenia). A! w rezultacie również i liczba tych, co żywią postawę oddania wobec władzy (czyli – poziom konsensusu) jest nieznaczna. Konsensus tak pojęty rośnie wraz ze wzrostem alienacji socjalnej osiągając maksimum dla średniowysokich wartości tej ostatniej (pasmo solidaryzmu pierwszego rodzaju).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *